task manager

Làm cho CMD,Regedit,Folder Options,Run,Task manager hoạt động trở lại chỉ trong 5giây
Download:
35 MB http://www.megaupload.com/?d=5HUCD7ZB
64 KB   (cần cài đặt .NetFrameWork )    http://www.megaupload.com/?d=F1LEUELQ
Download ngay Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86):  http://www.megaupload.com/?d=WGG9U2AZ

Nguyên nhân
Máy của bạn bị nhiễm Virus hoặc quản trị cấm bạn vào Run hay Regedit, Folder Options ... Như vậy, một số lệnh hay dùng trong Run như Ping hay netstat cũng như việc xem các thư mục ẩn sẽ không thể thực hiện được theo cách thông thường.

Lỗi với Task Manager : " Task Manager has been disabled by your administrator. "Lỗi với Registry (regedit): "Registry editing has been disabled by your administrator."Giải quyết


Re-Enable là phần mềm rất gọn nhẹ để làm cho Run, Regedit ... hoạt động trở lại trong nháy mắt. Với Vista thì các bạn phải chuột vào file chạy rồi chọn "Run as administrator".

Download phiên bản cho máy chưa có .Net | 36.7 MB

Download phiên bản cho máy đã có .Net | 64 K (cần cài đặt .NetFrameWork


ċ
Re-Enable-TaskMGR-CMD-Regedit-Dotnet-Required.zip
(28k)
firopp@gmail.com,
10:13 6 thg 10, 2009
Comments