dns dự phòng

Facebook Bị Chặn. Cách Khắc Phục. 

November 16, 2009 Filed under: Computer&InternetWindows — Ngô Việt Yên @ 4:08 pm 

Hiện không hiểu lý do vì sao một số mạng không vào được Facebook để giải quyết lỗi này bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

1/ Thêm OpenDNS:
- Vào RUN gõ NCPA.CPL
- Chuột phải vào biều tương Local area network (nếu bạn đang sử dụng kết nối dây, nếu là kết nối Wireless thì chuột phải vào Wireless network connection) Chọn Status
- Chọn Propertise. Tab Genaral chọn Internet Protocol (TCP/IP)
- Chọn dấu tick Use the following DNS server addresses điền 2 dẫy số sau vào 2 ô:
208.67.222.222
208.67.220.220


- Một số bạn không rành về kĩ thuật có thể đơn giản tải một Script có sẵn sau đây chạy nó là có thể sử  dụng ngay được.

Set OpenDNS.bat <– Tự  động set OpenDNS

trường không cần thiết có gõ bỏ bằng

Unset OpenDNS.bat <– Tự động lấy lại mặc định

2/ Sử dụng Ultrasurf:

Cách này đơn giờ chi là download phần mềm Ultrasurf rồi chạy nó. Bật IE lên sử dụng bình thường. Có một cái khóa nỏ phái dưới góc phải có nghĩa là Ultrasurf đang chạy.

By Malo.

Comments