Ghost hay gốt

Dữ liệu backup
C_WIN7_K43E_LAN_DAI.GHO

Giới thiệu phần mềm ghost:  
Phần mềm này có thể sao lưu một cách nhanh nhất toàn bộ đĩa cứng, hoặc cũng có thể sao lưu từng phân vùng một cách rất nhanh và tiện lợi. Điểm mạnh của Norton Ghost là có khả năng nén file rất mạnh, hơn nữa, lại chỉnh sửa được file Ghost. Sử dụng phần mềm này, bạn có thể phục hồi hệ điều hành như cũ chỉ trong cùng lắm là 10 phút!

http://www.tanson.biz/2011/05/onekey-ghost-y32-1-click-e-tao-hoac.html

Kim Sơn KSS (tanson.biz) ... Chương trình với giao diện rất dễ dùng nên mình không giới thiệu j nhiều !

Đại ý là chương trình có thể tạo file ghost(BACKUP) hoặc bung file ghost(RESTORE) có sẵn trong máy chỉ với 1 cú click chuột !


Phần mềm On Key ghost

OneKey_V13.9.15.212

http://www.fshare.vn/file/TQ90YJJG9T/