Modem ADSL

ADSL JNET-JN-DS5100 version 2.0 trở về từ cơ hàn

Bạn có thể vào đây nhé: http://kss.tanson.biz/thu-thuat-tin-hoc/driver/modem-adsl

Dạo qua các diễn đàn hoặc search google trên khắp internet các nơi, thấy rất nhiều bác yêu cầu bộ trình điều khiển của Modem Jnet, cuối cùng tôi cũng đã có đĩa Driver của Modem ADSL JNET-JN-DS5100 version 2.0
Xin pót lên đây để chia sẻ vớ anh em
http://www.megaupload.com/?d=N2IZ97WW
Filename: JNet DS-5100 v2.0 USB Driver.zip
File description: TanSon.Biz - Driver - JNet DS-5100 v2.0 USB Driver (16/9/2010)
File size: 69.32 KB

Thân.

Kim Đức Zumong

Kim Sơn KSS


ċ
JNetDS-5100v2.0USBDriver.zip
(69k)
firopp@gmail.com,
19:52 15 thg 9, 2010
Comments