Code CSS vào blog Yahoo

Hướng dẫn chèn Code CSS vào blog yahoo 360Plus
1. Code CSS paste vào đâu ?
   
Đây là câu hỏi thường gặp nhất. Trên thanh menu trên cùng blog, nhấn nút thiết kế, rồi ấn nút themeSau đó chọn chế độ tự chỉnh sửa, ấn nút tiếp


Kéo thanh trượt xuống


sẽ thấy khung CSS, để code CSS vào ô đó rồi ấn nút xong.


2. Làm sao thay đổi tên và mô tả blog ?

Bấm thiết kế như ở trên, nhưng thay vì bấm nút theme, bạn tìm đến module tên blog và bấm nút sửa bên góc phải của module


Khi đó bạn có thể chỉnh sửa bình thường rồi


3. Thêm module:

Nếu cảm thấy các module có trên trang chưa đủ, chúng ta có thể thêm vào bằng cách chọn Thêm module và vị trí xuất hiện trước khi nhấn thao tác xong.


Chọn vị trí mún đặt module vào:4. Chỉnh sửa Module tự tạo:

Chèn Code CSS vào ô Nội Dung Cột: để thiết kế Module Tự tạo:


Chúc các bạn thành công !

Comments