Kim Sơn KSS‎ > ‎

Mẫu văn bản HD

Để thuận tiện liên hệ công việc. Kim Sơn KSS xây dựng các mẫu văn bản thường dùng:

Hợp đồng:
1. Mẫu hợp đồng bảo trì thiết bị tin học cơ quan, đơn vị, trường học
2. Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ.
3. Mẫu hợp đồng đại lý.
4. Mẫu hợp đồng thuê kho bãi, nhà xưởng.
5. Bảng kê công việc thực hiện theo hợp đồng.

Tuyển dụng, lao động:
1. Mẫu đơn xin việc (tìm việc làm) - CV
2. Mẫu thỏa ước lao động tập thể.

(đang cập nhật tiếp)
ĉ
firopp@gmail.com,
04:56 24 thg 3, 2010
Ĉ
firopp@gmail.com,
10:45 13 thg 4, 2010
ĉ
firopp@gmail.com,
12:52 11 thg 5, 2011
ċ
TieuluanchuyenvienK21-KimDucZumong-KimSonKSS.zip
(27k)
firopp@gmail.com,
02:16 26 thg 7, 2011
Comments