Kim Sơn KSS

Bộ ghost:
Tên tập tin: GhostWinXP64bit.GHO 
Dung lượng: 1.9 GB
Windows 8 Luxury 64 bit khatmau_sr auto driver
Tên tập tin: W8X64-LUXURY-KHATMAU.GHO Dung lượng: 3.5 GB Thông tin về bản ghost: http://goo.gl/x6CBjk


2013.08.14: Kim Sơn KSS đã mở Dịch vụ nạp tiền điện thoại và mã thẻ di động trực tuyến

Driver: Canon LBP 1120 1210  2900 3300)

Hotkeys Walaoke

 

Ctrl+F10 First Reserved
Ctrl+F11 Toggle Video (switch between video background and camera)
Ctrl+F12 Toggle Audio (switch between Track 1 and 2 or Left and Right)
Ctrl+Alt+Insert Play
Ctrl+Alt+Page Down Next Song
Ctrl+Alt+Page Up Restart Song
Ctrl+Alt+End    Stop
Ctrl+Arrow Up Volume Up
Ctrl+Arrow Down Volume Down

Hotkeys (Pro Version)

 

Ctrl+F10 First Reserved
Ctrl+F11 Toggle Video (switch between video background and camera)
Ctrl+F12 Toggle Audio (switch between Track 1 and 2 or Left and Right)
Ctrl+P Play
Ctrl+N Next Song
Ctrl+R Restart Song
Ctrl+S   Stop
Ctrl+Arrow Up Volume Up
Ctrl+Arrow Down Volume Down
Ctrl+F2 Key Down (Midi Only)
Ctrl+F3 Key Up (Midi Only)
 <=> Total_Video_Converter <=> Beat mẫu <=> Kho Beat HD
Internet: IDM 6078 <=> iIDMCC  <=> Leech <=> DnsJumper 2.0 <=> JAVA <=> Jdownloader 2013.02.22 Skype

GAME THỦ

Kim Sơn KSS (tanson.biz) ... Báo giá Dịch vụ giải trí đa phương tiện phim HD, Bluray, nhạc Lossless (FLAC): 
Từ tháng 02/2011 chúng tôi khởi động dịch vụ mới phục vụ quý khách hàng: 
Cài đặt phần mềm xem phim nghe nhạc chất lượng cao: 100.000 đ/ lần
Chỉnh sửa, phối hợp tối ưu cấu hình phần cứng, phần mềm để xem phim HD, Bluray: 50.000 đ/ lần
Chép phim HD, Bluray, nhạc LossLess: 10.000 đ/cho mỗi block 10 Gigabyte
Download phim, dữ liệu theo yêu cầu: 5.000 đ/ cho mỗi Block 5 GB
Thiết lập Cấu hình máy HTPC: 200.000đ/lần.
Chào mừng quý khách đã ghé thăm Website của Cửa hàng Kim Sơn KSS !
 

9EKK2-NPCYA-BDH3H-JJYTE

ċ
Doiso.zip
(121k)
firopp@gmail.com,
00:24 23 thg 10, 2014
ċ
Ghost64.zip
(2906k)
firopp@gmail.com,
03:23 14 thg 10, 2014
ċ
JPEG Resizer 2.1.zip
(376k)
firopp@gmail.com,
23:16 13 thg 3, 2016
ċ
red-v2.2-setup.zip
(371k)
firopp@gmail.com,
18:22 7 thg 10, 2014
Comments