Windows XPHow to remove Active Desktop Recovery screen

  1. Go to Run and type regedit
  2. Now navigate to this path – HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\SafeMode\Components
  3. You would find a key named DeskHtmlVersion
  4. Right click the key and select Modify
  5. Under the label Base, select the radio button Decimal
  6. Change Value data to 0
  7. Click OK

This should do the trick. If the screen doesn’t go then try restarting your PC for the changes to take effect.


Thêm command line vào menu chuột phải

Để thêm command line vào menu chuột phải, các bạn làm sau nhé:
mở registry Run=> regedit
tìm đến khóa sau
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\
tạo một key mới cho nó với tên opennew
trong cái key opennew này, tại giá trị default các bạn gán data cho nó :Dos Prompt in that Directory hoặc một cái tên nào bạn thích
trong khóa opennew, tạo tiếp 1 cái tên là command, đạt giá trị deadefault cho nó là cmd.exe /k cd %1

tìm đến khóa HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\opennew
nếu không có cái opennew thì tự tạo một cái như vậy nha
cũng trong cái default , gán giá trị giống như giá trị bạn gán trên kia(mặc định là Dos Prompt in that Directory)
trong khóa opennew, tạo tiếp 1 cái tên là command, đạt giá trị deadefault cho nó là cmd.exe /k cd %1


Hoặc là các bạn tạo ra 1 file text với nội dung bê dưới, sau đó lưu lại với tên command.reg rồi chạy là OK
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\opennew]
@="Dos Prompt in that Directory"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\opennew\command]
@="cmd.exe /k cd %1"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\opennew]
@="Dos Prompt in that Drive"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\opennew\command]
@="cmd.exe /k cd %1"
vậy là xong rồi đó, bây giờ các bạn kích chuột phải vào 1 folder xem thử kết quả nhé

AVATA MỚI
WE ARE COMEBACK


Properties và Fixit của Microsoft


Sửa lỗi Invalid Boot.ini hoặc System32Hall.dll
Máy tính của bạn đang chạy “ngon lành”, tự nhiên vào một buổi “trái gió trở trời” nó không khởi động nữa mà hiện lên một thông báo “lạnh lùng”: Invalid Boot.ini hay Windows could not start because the following file is missing or corrupt: Windows\System32\Hall.dll, bạn sẽ làm gì?

Tới đây thì mọi chuyện trở nên tệ hại vì máy không khởi động vào Windows được nữa mà luôn luôn xuất hiện những báo lỗi đó mỗi lần khởi động máy. Có lẽ bạn sẽ nghĩ đến việc phải cài lại toàn bộ máy tính, nhưng bạn hãy khoan làm công việc “đau khổ” đó, hãy thử cách dưới đây xem sao, có thể sẽ giúp bạn “gỡ một bàn thua trông thấy” đấy:

1. Ở màn hình đầu tiên khi bạn khởi động máy tính, nhấn các phím Ctrl, Esc, Delete hoặc các phím từ F1 đến F12 sao cho cửa sổ cấu hình BIOS hiện ra. Thay đổi lại thứ tự khởi động đầu tiên là ổ đĩa CD-ROM hoặc DVD-ROM và lưu lại thiết lập.

2. Đưa đĩa nguồn Windows XP vào ổ đĩa và khởi động lại máy tính.

3. Khi bạn thấy thông báo “Press any key to boot from CD” xuất hiện thì hãy nhấn một phím bất kỳ để máy tính khởi động từ đĩa CD Windows XP.

4. Chờ trong giây lát và bạn sẽ thấy màn hình thông báo “Welcome to Setup” hiện ra, nhấn phím R để chạy trình Recovery Console. Tại đây, nếu bạn muốn khởi động máy lại mà không thay đổi gì thì chỉ cần nhấn phím Enter. Nếu máy bạn được thiết lập để chạy nhiều hệ điều hành thì hãy chọn một cái để dùng trình Recovery Console, tiếp theo gõ mật khẩu của tài khoản administrator và nhấn Enter.

5. Tại dấu nhắc lệnh, bạn gõ bootcfg /list và nhấn Enter. Danh sách các mục trong file Boot.ini sẽ hiện lên màn hình.

6. Tại dấu nhắc lệnh tiếp theo, bạn gõ bootcfg /rebuild và nhấn Enter. Lệnh này sẽ quét toàn bộ ổ đĩa cứng xem bạn đang dùng những hệ điều hành nào Windows XP, Windows 2000 hay Windows NT và sau đó nó sẽ hiển thị kết quả cho bạn thấy.

7. Tiếp theo bạn sẽ nhận một số thông báo chẳng hạn như dưới đây khi máy đang dùng Windows XP (nếu bạn đang dùng hệ điều hành khác thì cũng không khác nhau mấy):

- Khi gặp thông báo dưới đây thì bạn chỉ cần nhấn Y.

Total Identified Windows Installs : 1
[1] C:\Windows
Add installation to boot list? (Yes/No/All)

- Khi gặp thông báo “Enter Load Identifier”, bạn hãy gõ vào tên hệ điều hành mà bạn đang dùng (Microsoft Windows XP Professional hoặc Microsoft Windows XP Home Edition) và nhấn Enter.

- Khi gặp thông báo “Enter OS Load option”, bạn hãy gõ vào /fastdetect và nhấn Enter.

8. Tiếp theo, bạn gõ Exit và nhấn Enter để thoát khỏi Recovery Console.

(Trích từ  Forum.kaspersky.vn)
ċ
Boot.zip
(151k)
firopp@gmail.com,
19:59 19 thg 12, 2009
ċ
logonui.zip
(149k)
firopp@gmail.com,
22:03 8 thg 11, 2010
ċ
oem.xp.zip
(3k)
firopp@gmail.com,
19:46 2 thg 12, 2009
ċ
wpa.zip
(42k)
firopp@gmail.com,
03:01 9 thg 3, 2010
Comments