Vietkey

Hướng dẫn đối với MS Word, còn MS Excel thì tương tự

1. Cách chuyển mã Font
- Chọn khối văn bản (khối bảng tính - đối với Excel) cần chuyển. Nếu chuyển mã cả File đang mở thì bỏ qua bước này. Chú ý: phải nhận dạng được mã nguồn của Font chữ
- Vào menu VietkeyO2.1| Chuyen ma/font van ban..
Xem hình 1 ở dưới

- Chọn phông nguồn của văn bản cần chọn (chọn cho đúng với mã nguồn của phông, nếu chọn sai thì chuyển không đúng) và chọn phông đích cần chuyển ra.
- Phạm vi:
+ Chọn Toàn bộ văn bản: Nếu chuyển tất cả nội dung của File văn bản đang mở
+ Chọn Vung lựa chọn: Nếu chuyển vùng hiện tại đang chọn, phù hợp cho 1 File văn bản dung nhiều loại font khác nhau.
- Kích chọn Chuyển đối thế là xong
2. Sắp xếp danh sách tiếng Việt
Khi làm danh sách lớp thì việc sắp xếp tiếng Việt rất cần thiết đối với giáo viên của chúng ta.
- Chọn bảng danh sách cần sắp sếp, chú ý đến mà nguồn của Font
- Vào menu VietkeyO2.1| Sap xep danh sach tieng Viet...
Xem hình 2 ở dưới
- Chọn Font nguồn tương ứng
- Chọn Xếp theo tên để xếp theo thứ tự ưu tiên từ phải sang trái, ví dụ:
Nguyễn Thị Thu Thảo
Dương Ý Thảo
Trịnh Thị Bích Thảo
Thì kết quả
Trịnh Thị Bích Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Dương Ý Thảo
- Bỏ chọn Xếp theo tên để xếp theo thứ tự ưu tiên từ trái sang phải
Từ danh sách ở trên thì kết quả là
Dương Ý Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Trịnh Thị Bích Thảo
Nhưng nên dùng Excel để lập danh sách để việc sắp xếp dễ sử dụng và hiệu quả hơn.

Download ở file đính kèm nhé (Cuối bài viết)
ċ
Vietkey2000.EVN.zip
(7743k)
firopp@gmail.com,
02:18 20 thg 12, 2009
ċ
Vietkey2007.zip
(557k)
firopp@gmail.com,
20:01 2 thg 12, 2009
ċ
VietkeyOffice.zip
(419k)
firopp@gmail.com,
20:01 2 thg 12, 2009
Comments