Hệ điều hành‎ > ‎Web Browser‎ > ‎

Opera

Trình duyệt Opera

Trình duyệt Opera với giao diện lịch lãm và khả năng truy cập net tuyệt vời, tính năng Speed Dial với khả năng lưu trữ vị trí các site bạn thường truy cập giúp truy cập dễ hơn vào lần sau, truy cập theo tab , bảo mật và an toàn hơn, khả năng chặn pop-up , tính năng add bộ search yêu thích vào searchbar giúp truy cập dễ dàng hơn. Đây là một trong nhưng trình duyệt tốt nhất hiện nay.

Chức năng mới của Opera 10:
Widgets – Những ứng dụng web nhỏ (multimedia, newsfeeds, games v.v…) làm cho desktop của bạn sinh động hơn. Mọi nhà phát triển web có thể tạo cho mình những Widgets riêng và chia sẻ chúng, không phụ thuộc hệ điều hành. Hãy thử Widgets trong Opera 9 bằng cách nhấn nút F6 và trông đợi những bước phát triển cao hơn ở Opera Widgets trong tương lai
BitTorrent – Thay vì sử dụng một ứng dụng BitTorrent độc lập để tải file dung lượn lớn, người dùng bây giờ có thể chỉ việc click vào 1 file torrent và tải nó về
Chặn nội dung – Lựa chọn nội dung bạn muốn xem. Diệt quảng cáo và hình ảnh  – tất cả tùy thuộc vào bạn. Click chuột phải trong trang web và chọn "Block content"
Cải thiện chức năng biên tập file rich text – tận dụng khả năng biên tập rich text khi sử dụng web mail hay blog
Tùy biến engine tìm kiếm – Sử dụng engine tìm kiếm ưa thích của bạn trong hộp tìm kiếm. Click chuột phải vào khu vực tìm kiếm của site và chọn "Create search" trong menu
Thumbnail preview – Thật dễ dàng để mở nhiều tab trong Opera. Những tab nào chứa video mà bạn muốn? Lướt con trỏ lên đó để thấy hình ảnh thu nhỏ của trang web đó
Tùy chọn cụ thể cho site (Site-specific preferences) – Bạn cần xem một site theo một cách khác hay từ chối những cookie cụ thể? Site-specific preferences chính là sự lựa chọn

Xin giới thiệu một số Widgets tiêu biểu
http://widgets.opera.com/widget/12761/
Để download và cài đặt widgets này. Bạn vào địa chỉ sau đây:
http://widgets.opera.com/widget/download/12761/
AutoComplete Search with Suggest and History by usopion
V2.3
Jul 18, 2009 2:55:34 AM

過去に入力した単語や、予測される単語から検索語を補完する検索ウィジェット。 You can search for words which are input autocompletely from history and suggestion.

=機能
*Customizable Serarch
*AutoComplete
*Google suggest
*Google toolbar

*任意の検索エンジン
*オートコンプリート
*グーグルサジェスト
*グーグルツールバー

=Search - 検索

; Up/Down/Hover : Select Item.
; Right/Click : Enter selected Item.
; Enter/Search Button : Search on new page.
; Alt/Engine Button : Engines <-> Search.
; Delete : Delete selected item.
; Up : Hide list.
; Down : Show list.
; Resize Button : Risize form.
; Tool Button : Edit<->Search mode.
; Close Button : Close this widget.
;Page Up/Page Down :

; 上下/マウス : 検索語を選択します。
; 右/クリック : 選択中のアイテムを入力します。
; Enter/検索ボタン : 検索結果を表示します。
; Alt/検索エンジンボタン : エンジン選択モードになります。
; Delete : アイテムを削除します。
; 上 : リストを非表示にします。
; 下 : リストを表示します。
; Resize Button : サイズを変更します。
; Tool Button : エンジン編集モード/検索モードを切り替えます。
; Close Button : ウィジェットを閉じます。
; Page Up/Page Down : 検索エンジンのリストを並び換えます。

=Edit Engines mode - 検索エンジンの登録
; Name Box : 検索エンジンの名称を入力します。
; URL Box
: 検索エンジンの URL を入力します。ただし検索語代入部分は以下の通り。
; UTF-8 :%s
; Shift_JIS :%sjis
; EUC :%euc
: 検索 URL の後にスペースで区切って画像の URL を入力すると、任意のアイコンが利用出来ます。
;「登録」ボタン : クリックすると登録完了です。
; Delete :検索エンジンを削除します。

=今後の予定
*リストが長すぎる時、検索頻度によって選抜する機能。
*英語による解説(って言うか、誰か訳して)。
*マウ
Comments