.Giới thiệu‎ > ‎

Tầm nhìn

Kim Sơn Zumong là đơn vị hàng đầu về xúc tiến và tổ chức các hoạt động nhằm kết nối cộng đồng doanh nhân Tây Bắc thông qua việc áp dụng các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ cao, công nghệ nội dung số, phát triển năng lực cốt lõi, lợi thế cạnh tranh bền vững đồng thời tôn trọng các giá trị đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của Kim Sơn Zumong:

 • Sáng tạo các môi trường kết nối doanh nhân
 • Ấp ủ và nuôi nấng các ý tưởng phục vụ kinh doanh
 • Tìm kiếm, khai phá và kết nối các cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động sự kiện truyền thông
 • Cung cấp các dịch vụ hậu cần kinh doanh hiệu quả
 • Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch hiệu quả, chuyên nghiệp
 • Tổ chức kinh doanh thương mại điện tử
 • Thấu hiểu khách hàng và thị trường
 • Thông tin theo yêu cầu của khách hàng
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu
 • Phát triển trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Comments