.Giới thiệu‎ > ‎

Sự nghiệp

Kim Sơn Zumong cung cấp cơ hội nghề nghiệp cho những con người chuyên nghiệp về chiến lược, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, công nghệ thông tin và những nhà sáng tạo giải pháp nội dung số.
ĉ
firopp@gmail.com,
21:27 9 thg 7, 2010
Comments