.Giới thiệu‎ > ‎

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Mỗi con người tại Kim Sơn Zumong luôn cam kết và hành xử theo nguyên tắc giá trị, việc quản lý bằng giá trị được áp dụng tại Kim Sơn Zumong nhằm tạo ra văn hoá làm việc hiệu quả, năng suất và chất lượng. Các giá trị này được Lãnh đạo và cán bộ Kim Sơn Zumong chia sẻ với các đối tác và khách hàng. Kim Sơn Zumong cam kết hành xử và hoạt động theo các giá trị sau:

  •     Hiệu quả
  •     Chất lượng
  •     Thẳng thắn
  •     Nhiệt tình
  •     Chuyên nghiệp
Comments