Giải trí‎ > ‎

Phim bộ

Tuyển tập những bộ phim nổi tiếng
Phim Hàn Quốc:
The Myth - Thần Thoại 2010 | 50 tập| Sub Việt (uploaded 19/3/2010) Thanks to Kim Đức Zumong
http://img709.imageshack.us/img709/7802/51876402.png

• Tên tiếng Hoa: 神话 (Shen Hua)
• Tên tiếng Anh: The Myth
• Tên tiếng Việt: Thần thoại
• Thể loại: Thần thoại, chiến tranh, lãng mạn
• Số tập: 50
• Thời gian phát sóng : 2-1-2010
• Nhà sản xuất: Thành Long


Download ngay: Trọn bộ 50 tập
Link Megaupload (PR)

Tập 01 http://www.megaupload.com/?d=YLL3KQ3C

http://www.megaupload.com/?d=XDUJ3BBJ

http://www.megaupload.com/?d=S0YJLW57

http://www.megaupload.com/?d=D28JY90D

http://www.megaupload.com/?d=ZY9J0CVW

http://www.megaupload.com/?d=E3IWOZUU

http://www.megaupload.com/?d=LBQS3M54

http://www.megaupload.com/?d=E337MZRD

http://www.megaupload.com/?d=UGF7XL7A

Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=QDO5C6Z7

http://www.megaupload.com/?d=LQ4WE9OX

http://www.megaupload.com/?d=8S1W8YND

http://www.megaupload.com/?d=5H8R88N5

http://www.megaupload.com/?d=O5GR4JSU

http://www.megaupload.com/?d=QYB7HWIJ

http://www.megaupload.com/?d=2U5X90NA

http://www.megaupload.com/?d=BCYDYGZE

http://www.megaupload.com/?d=FMMMLWRJ

http://www.megaupload.com/?d=SAAP0XBE

Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=9DDGOSID

http://www.megaupload.com/?d=618JYYGE

http://www.megaupload.com/?d=SBY0DAL8

http://www.megaupload.com/?d=MG9MLC00

http://www.megaupload.com/?d=9CX36OP1

http://www.megaupload.com/?d=JY17QZKZ

http://www.megaupload.com/?d=2WMJ4PLO

http://www.megaupload.com/?d=6S368E39

http://www.megaupload.com/?d=I23UESPX

http://www.megaupload.com/?d=M9ESV46D

Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=32RWZFZV

http://www.megaupload.com/?d=4C9OTPNA

http://www.megaupload.com/?d=J3K1VY04

http://www.megaupload.com/?d=NESJUKTL

http://www.megaupload.com/?d=E0UEXMWZ

http://www.megaupload.com/?d=J3BCX39W

http://www.megaupload.com/?d=8CBJ0LXE

http://www.megaupload.com/?d=9LUAOEN9

http://www.megaupload.com/?d=NF7K2XAO

http://www.megaupload.com/?d=HHNC3ZZ5

Tập 40 http://www.megaupload.com/?d=5EEV3ZE4

http://www.megaupload.com/?d=18P70RYW

http://www.megaupload.com/?d=V0O1A48C

http://www.megaupload.com/?d=4SS5Z0C0

http://www.megaupload.com/?d=6BQJMZ2O

http://www.megaupload.com/?d=0CAUMVBP

http://www.megaupload.com/?d=313BNX3Q

http://www.megaupload.com/?d=1BEHG3WL

http://www.megaupload.com/?d=2MN2U6X2

http://www.megaupload.com/?d=BF8QO6EO

Tập 50: http://www.megaupload.com/?d=9V176LAL


Đang cập nhật tiếp thông tin dành cho ai mê Film

Phim Trung Quốc:
                              Tân anh hùng xạ điêu:

Tiểu lý phi đao