GaLaXYZ.Net

Dịch vụ lưu trữ file http://galaxyz.net/ do ©2009 Công ty cổ phần NetPlus, 12/42 Trần Quốc Hoàn, Hà Nội. Hot line: 09.22.77.05.03 cung cấp
Xin mời xem hướng dẫn sử dụng nhanh tại đây (3 phút)!
Nếu không xem được, có thể do trình duyệt của bạn chưa được cài FlashPlayer
(Cài đặt Flashplayer cho InternetExplore, FireFox, Opera, Safari )

ċ
firopp@gmail.com,
08:27 6 thg 12, 2009
Comments