Dịch vụ‎ > ‎Downloader‎ > ‎Mediafire.Com‎ > ‎

MFFE TooL

MFFE TOOL - tự động download MediaFire (không cần FRAMEWORK,down ca link folder MF)


1 / MFFE TOOL (update lastest version 26-10-2009)
Download:
http://www.megaupload.com/?d=JTA4L9QA

- Hỗ trợ download với Internet Download Management (IDM)
- get link folder (toàn bộ link có trong folder)
- Phân nhóm download theo từng thư mục lưu trữ riêng
- Đặt password download cho mỗi nhóm
- Có thể ghi chú thông tin cho mỗi nhóm (password unrar chẳng hạn)
- Có thể thay đổi các giá trị bằng cách nhấn đúp vào bảng và edit
- Hẹn giờ tắt computer
Sửa lỗi download do server MF có thay đổi
Hỗ trợ orbit downloader (thử nghiệm)
Hỗ trợ song ngữ Anh - Việt (Việt hóa 80% giao diện)
Thêm nút kiểm tra các chương trình download manager xem đã cài hay chưa

- Sửa đổi giao diện
- Hỗ trợ lấy link direct MF
- Hỗ trợ check multiple links (maximum =20, nên để khoảng 10)
- Hỗ trợ hẹn giờ download
- Khi chọn link hiện tổng dung lượng các file được chọn
- Code lại phần check selected và download selected
- Sửa lại about box
- Khi get link folder thì tự động thêm vào queue chứ không lập queue mới
- Kiểm tra file có tồn tại hay không rồi mới tải
- Hỗ trợ phần mở rộng FLV khi extract clipboard
- Một số điều chỉnh khác


2 .GETMF -update NEW phiên bản 0.04A (R) Copyright by P.S.
Download:
http://www.megaupload.com/?d=1mzuyr5g

- Hỗ trợ download với Internet Download Management (IDM)
- Tự động get link folder (toàn bộ link có trong folder) - bạn nên cân nhắc trước khi nhập link folder (vd folder có 2025 link down thì bạn sẽ có 2025 link download )
- Phân nhóm download theo từng thư mục lưu trữ riêng
- Đặt password download cho mỗi nhóm
- Có thể ghi chú thông tin cho mỗi nhóm (password unrar chẳng hạn)
- Có thể thay đổi các giá trị bằng cách nhấn đúp vào bảng và edit
- Hẹn giờ tắt computer
Đặc điểm của phiên bản này:
- Đặt tên chương trình là GetMF cho dễ gọi
- Lưu các thông số của chương trình ra file .ini riêng (không ghép chung với file danh sách nữa)
- Thêm các chức năng đọc/ghi file dữ liệu riêng của chương trình (hữu dụng khi bạn cần lập nhiều file danh sách) - chú ý, các file này được lưu theo dạng văn bản unicode để đảm bảo chính xác kết quả từ quá trình nhập link. Các file dữ liệu cũ của phiên bản trước có thể không được đọc chính xác -> các bạn lưu ý khi sử dụng
- Thêm option lọc/không lọc link khi nhập link để thuận tiện hơn đối với các link của một số diễn đàn hoặc website có link redirect tới mediafire.com (vd ware.vn/?abcd)
- Design lại bảng option cho nó pro hơn, các bạn có thể điều chỉnh các thông số tại bảng này hoặc ngay trên giao diện chính của chương trình (1 số option).
- Thêm các menu sổ xuống tại [downloader] và [Options] để có thể chọn nhanh chức năng.
- Hỗ trợ download thêm cho Flashget 1.5 (có ai dùng cái này không nhỉ)
- Thêm option thời gian delay tắt máy sau khi download xong
- Thêm option thời gian để get link mới nhằm khắc phục hiện tượng đường truyền bị dứt quãng khiến chương trình trong trang thái get 1 link mãi mãi
- Thêm option lựa chọn phím tắt để ẩn hiện chương trình (chú ý khi ẩn, cả form và trayicon đều bị invisible)
- Thêm option để sử dụng sock/proxy/không sử dụng (tại 1 thời điểm chỉ sử dụng sock hoặc proxy)

Bài viết được trích của kelvezutu kelvezutu đang online 01-11-09 Trên trang web Sucmanhtinhoc.VN

Comments