Dịch vụ‎ > ‎Diệt virus‎ > ‎Kaspersky‎ > ‎

Download Kaspersky

Tải Kaspersky Tiếng Việt

Hướng dẫn download:

Để tải bản cài đặt của Kaspersky Tiếng Việt, bạn bấm vào đường dẫn “Download” . Khi cửa sổ được mở, chọn “Save”, sau đó chọn vị trí thuận tiện để lưu file, ví dụ như Desktop.

Bản cài đặt Kaspersky Internet Security 2010 ( Tiếng Việt) 

Version 9.0.0.736vi
FTPHTTP
 Server 
 Download

Bản cài đặt Kaspersky Antivirus 2010 ( Tiếng Việt) 

Version 9.0.0.736vi
FTPHTTP
 Server 
 Download

 


 

Bản cài đặt Kaspersky Internet Security 2009 ( Tiếng Việt) 

Version 8.0.0.506vi
FTPHTTP
 Server 
 Download

Bản cài đặt Kaspersky Antivirus 2009 ( Tiếng Việt) 

Version 8.0.0.506vi
FTPHTTP
 Server 
 Download

Hướng dẫn download:

Để tải bản cài đặt của Kaspersky Tiếng Việt, bạn bấm vào đường dẫn “Download” . Khi cửa sổ được mở, chọn “Save”, sau đó chọn vị trí thuận tiện để lưu file, ví dụ như Desktop.

 

Bản cài đặt Kaspersky Internet Security 2010 ( Tiếng Việt) 

Version 9.0.0.736vi
FTPHTTP
 Server 
 Download

Bản cài đặt Kaspersky Antivirus 2010 ( Tiếng Việt) 

Version 9.0.0.736vi
FTPHTTP
 Server 
 Download

 


 

Bản cài đặt Kaspersky Internet Security 2009 ( Tiếng Việt) 

Version 8.0.0.506vi
FTPHTTP
 Server 
 Download

Bản cài đặt Kaspersky Antivirus 2009 ( Tiếng Việt) 

Version 8.0.0.506vi
FTPHTTP
 Server 
 Download

 


Chi tiết KAV 2009
Kaspersky® Anti-Virus 2009 - KAV2009 - 1 User/ 3 Users / 5 Users / 10 Users

Giới thiệu :
 Kaspersky Anti-Virus 2009 – là cốt lõi của hệ thống bảo mật máy tính cá nhân, sẵn sàng bảo vệ máy tính khỏi các mối nguy hiểm. Kaspersky Anti-Virus 2009 cung cấp những công cụ cơ bản cần thiết để bảo vệ máy tính của bạn.

Kaspersky® Internet Security 2009 - KIS2009 - 1 User/ 3 Users / 5 Users / 10 Users

Giới thiệu :
 Kaspersky Internet Security 2009 – giải pháp bảo mật tất cả trong một mang đến môi trường an toàn cho máy tính của bạn. Kaspersky Internet Security 2009 có mọi thứ bạn cần để bảo vệ máy tính của bạn khi tham gia vào môi trường internet.
Chi tiết KIS 2009


CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO CÁC SẢN PHẨM KASPERSKY

http://kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/cap-nhat-co-so-du-lieu

Đây là điều cần thiết để cập nhật cơ sở dữ liệu phòng chống virus một cách thường xuyên. Nếu bạn không cập nhật thường xuyên, chương trình phòng chống virus của bạn sẽ không phát hiện được các chương trình độc hại mới nhất. Vì vậy, chúng tôi phát hành bản cập nhật mỗi giờ để đảm bảo rằng người dùng sẽ được bảo vệ chống lại các chương trình độc hại mới nhất.

Từ tháng 2 năm 2005, chúng tôi dừng phát hành bản cập nhật tích lũy lớn (large cumulative updates). Bây giờ, tất cả tập tin cơ sở dữ liệu chống virus có thể được cập nhật theo giờ, như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật những tập tin và người dùng có thể truy cập các tập tin mới này để tải về máy mình.

Cập nhật tự động

Tất cả người dùng được khuyên sử dụng chứng năng cập nhật tự động tích hợp trong sản phẩm.

Module cập nhật này sẽ xác định chính xác những tập tin cập nhật nào cần thiết cho bạn. Điều này sẽ làm giảm lượng tập tin bạn cần tải về từ máy chủ của chúng tôi. Do đó sẽ giúp bạn không tốn nhiều băng thông và tiết kiệm chi phí hơn.

Nếu bạn không thể sử dụng chức năng tự động cập nhật, bạn có thể tại về cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong tập tin nén và sau đó cài nó vào máy của bạn:


Read more:
http://kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/cap-nhat-co-so-du-lieu#ixzz0Rzd0aUc7

 

TÀI LIỆU SỬ DỤNG DÀNH CHO SẢN PHẨM CÁ NHÂN

TÀI LIỆU SỬ DỤNG DÀNH CHO SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP

Xem và tải các tài liệu phiên bản tiếng việt tại đây.

Xem và tải các tài liệu phiên bản tiếng Anh dưới đây:

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Anti-Virus for File Server
Kaspersky Anti-Virus for MIMESweeper
Kaspersky Security for Mail Server
Kaspersky Security for Internet Gateway
Kaspersky Anti-Spam
Kaspersky Anti-Virus for xSP
Kaspersky Anti-Spam for xSP
Kaspersky Security for xSP

All Business Product Components

Business Legacy Products


Read more: http://kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/tai-lieu-su-dung#ixzz0RzYD6uRd

Comments