Dịch vụ‎ > ‎Diệt virus‎ > ‎BKAV‎ > ‎

Bkav AntiXFSic

C.3.03. Hướng dẫn sử dụng Bkav AntiXFSic
Hướng dẫn sử dụng Bkav AntiXFSicBkav AntiXFSic là công cụ chuyên biệt dùng để diệt virus XFSic - họ virus macro duy nhất còn tồn tại cho tới bây giờ.
Máy tính bị nhiễm virus XFSic sẽ có dấu hiệu như sau: khi mở chương trình Microsoft Excel, Excel sẽ tự động mở thêm sheet mới có tên “yyyyy”.
Bạn hãy thực hiện các bước sau để diệt virus XFSic

Bước 1: Download Bkav AntiXFSic từ http://bkav.com.vn/download/BkavAntiXFSic.exe

Bước 2: Chạy Bkav AntiXFSic, trong cửa sổ chính, bấm Chọn thư mục


Bước 3: Trong cửa sổ Browse for Folder, bạn hãy chọn thư mục hoặc ổ đĩa chứa các file excel cần quét virus XFSic, bấm OK


Bước 4: Bấm Quét virus để thực hiện quá trình quét


Lưu ý:

Trước khi diệt virus, chương trình sẽ tự động tạo ra bản sao của file gốc tại thư mục Backup, nằm trong thư mục chứa file AntiXFsic.exe. Bạn có thể sử dụng Bkav Restore để khôi phục lại các file này, nếu cần.


Nguồn: www.bkav.com.vn
Comments