Dịch vụ‎ > ‎Diệt virus‎ > ‎AVG‎ > ‎

Hướng dẫn cài đặt AVG 9.0 - Client

Hướng dẫn cài đặt AVG 9.0 - Client

 

Khác  với cài AVG cho 1 client độc lập, khi cài bắt đầu cài AVG client theo mô hình Client-Server, ta chọn Custom Installation

Tiếp theo bạn nhập License Key vào và chọn Next

Check chọn vào Component “Remote administration component

Tiếp theo bạn nhập vào đường dẫn để AVG Client co thể kết nối về server

Lúc này chương trình tự động update online từ trang chủ nên rất chậm, bạn nên chọn Cancel để tiếp tục, ta sẽ update từ máy chủ sau

Tới bước này ta sẽ cấu hình Lịch Update và Scan

Sau khi cài đặt thành công bạn chọn Finish để kết thúc

Tiếp theo  bạn mở Giao diện AVG lên , kiểm tra lại Component “Remote Administration” báo Connected là AVG đã kết nối về máy chủ thành công

Theo PNET

Comments