Dịch vụ‎ > ‎Diệt virus‎ > ‎AVG‎ > ‎

Hướng dẫn cài đặt AVG 9.0 - Admin

Hướng dẫn cài đặt AVG 9.0 - Admin

 

Sau khi chạy file setup AVG Admin, bạn chọn “Full Installation” để bắt đầu tiến trình cài đặt AVG Admin

Bạn chọn Next, qua bước tiếp theo bạn hãy nhập key license AVG vào rồi chọn Next

Bạn chọn Next để tiếp tục

Bạn chọn Yes

Tiến trình cài đặt sẽ tổng kết các thiết lập mà bạn đã xác lập và kiểm tra lại lần nữa, khi đã chắc chắn thì bạn chọn Finish

Sau khi cài đặt xong AVG Admin bạn chọn OK để kết thúc tiến trình cài đặt.
Bạn chọn Next để bắt đầu cấu hình cho AVG Admin

Bạn chọn Next để tiếp tục

AVG Admin hỗ trợ nhiều dạng Database, mặc định là Firebird , đây là chương trình quản lý Database miễn phí, nếu số lượng máy trạm nhiều hơn 150 thì AVG đề xuất nên có một chương trình quản lý Database cao cấp hơn như Microsoft SQL hay Oracle chẳng hạn

Bạn chọn Next để tiếp tục

Tại bước này bạn có thể thiết lập Username và Password cho AVG Admin Console

Bạn chọn đường dẫn AVG Server, đây là nơi AVG Admin dùng để lưu trữ các file update dành cho các máy trạm, chọn Next

Bạn để mặc định và chọn Next

Bước này rất quan trọng, tại đây bạn sẽ thiết lập đường link, các máy trạm sẽ kết nối về máy chủ AVG Admin theo đường link để update

Bạn chọn “AVG Admin Server UpdateProxy” chọn Edit, chỉnh lại IP của AVG Admin

Sau khi thiết lập cấu hình cho AVG Admin bạn hãy kiểm tra lại lần nữa, khi đã chắc chắn bạn chọn Deploy

Bạn chọn Finish để kết thúc quá trình cấu hình AVG Admin

 

Hướng dẫn cập nhật license cho máy con thông qua Admin Console

Bạn nhập vào License mới vào rồi chọn OK, mặc định thì 1 giờ sau AVG Admin sẽ đồng bộ key xuống các máy con. Bạn có thể đồng bộ key xuống bằng cách  vào Station > New Station > click chuột phải vào máy client chọn “Synchronize Settings” sau khoảng vài phút thì key sẽ được đồng bộ xuống máy con

PNET

Comments