Lộc vừng

Xin chọn hoa Lộc vừng đỏ để mở đầu topic vì hôm nay là ngày đầu năm 2010, hoa Lộc vừng để chúc cho các bạn có nhiều tài lộc trong năm.

Lộc vừng đỏ, cây Chiếc khế (Barringtonia acutangula subsp. spicata)

Hoa Lộc vừng nở về đêm, hừng sáng là hoa tàn rụng hết nên tìm được cây này hoa tuy thưa nhưng nó còn hoa đến 8g sáng để chụp là tốt rồi.

#1


#2


#3


#4


#5
Comments