Dịch vụ‎ > ‎

BankPlus

Hướng dẫn sử dụng BankPlus qua USSD (bản đầy đủ). Viettel Bank Plus

Cách 1: Thao tác trên bàn phím số di động

1. Kích hoạt dịch vụ BankPlus:
- Bước 1: Bấm *189# và bấm phím gọi
- Bước 2: Nhập mã ngân hàng cần kích hoạt => nhập PIN ban đầu được hệ thống cấp => Nhập PIN mới => Nhập lại PIN mới
- Hệ thống thông báo kích hoạt thành công dịch vụ.

2. Chuyển tiền trong cùng ngân hàng
- Chuyển tiền theo thuê bao:
· Bước 1: Bấm *189# và bấm phím gọi;
· Bước 2: Chọn số 1 – Chuyển tiền;
· Bước 3: Chọn số 1 – Theo thuê bao (Hoặc bấm phím tắt cho cả bước 1,2,3: Bấm *189*1*1#, bấm phím gọi)
· Bước 4: Nhấp số thuê bao
· Bước 5: Nhập số tiền
· Bước 6: Nhập nội dung chuyển tiền;
· Bước 7: Nhập PIN để chuyển tiền;
· Bước 8: Nhập mã xác thực;
Giao dịch chuyển tiền thành công
- Chuyển tiền theo số tài khoản:
· Bước 1: Bấm *189# và bấm phím gọi;
· Bước 2: Chọn số 1 – Chuyển tiền;
· Bước 3: Chọn số 2 – Theo tài khoản (Hoặc bấm phím tắt cho cả bước 1,2,3: Bấm *189*1*2#, bấm phím gọi)
· Bước 4: Nhập số tài khoản nhận
· Bước 5: Nhập số tiền
· Bước 6: Nhập nội dung chuyển tiền;
· Bước 7: Nhập Pin để chuyển tiền;
· Bước 8: Nhập mã xác thực
Giao dịch chuyển tiền thành công.

3. Thanh toán cước viễn thông
- Bước 1: Bấm *189#và bấm phím gọi;
- Bước 2: Chọn số 2 – Cước viễn thông (Hoặc bấm phím tắt cho cả bước 1,2: Bấm *189*2#, bấm phím gọi)
- Bước 3: Chọn số tương ứng với mục viễn thông khách hàng cần thanh toán;
- Bước 4: Nhập số thuê bao/ số account ADSL
- Bước 5: Nhập số tiền
- Bước 6: Nhập nội dung chuyển tiền;
- Bước 7: Nhập Pin để chuyển tiền;
- Bước 8: Nhập mã xác thực
- Giao dịch thanhtoán cước viễn thông thành công.

4. Tra cứu số dư
- Bước 1: Bấm *189#và bấm phím gọi;
- Bước 2: Chọn số 3 – Tra cứu => sau đó chọn 1 – Tra cứu số dư (hoặc bấm phím tắt cho cả 2 bước 1 và 2: Bấm *189*3*1#, bấm phím gọi)
- Bước 3: Nhập mã PIN;
- Màn hình hiển thị số dư tài khoản của khách hàng đồng thời gửi tin nhắn đến hòm thư inbox trên điện thoạicủa khách hàng.

5. Tra cứu giao dịch: chỉ tra cứu 05 giao dịch gần nhất
- Bước 1: Bấm *189#và bấm phím gọi
- Bước 2: Chọn số 3 – Tra cứu => sau đó chọn 2 – Tra cứu giao dịch (hoặc bấm phím tắt cho cả 2 bước 1 và 2: Bấm *189*3*2#, bấm phím gọi)
- Bước 3: Nhập mã PIN;
- Màn hình hiểnthị thông báo: “Giao dich thanh cong, chi tiet 05 giao dich gan nhat trong hop tin inbox”;

6. Cài đặt: hỗ trợ đăng ký dịch vụ, kích hoạt dịch vụ, đổi SIM, chuyển ngân hàng
- Bước 1: Bấm *189#và bấm phím gọi;
- Bước 2: Chọn số 4 – Cài đặt (hoặc bấm phím tắt cho cả 2 bước 1 và 2: Bấm *189*4#, bấm phím gọi)
- Bước 3: Chọn các số tương tự với nội dung mà khách hàng muốn cai dat

7. Hỗ trợ: hỗ trợ thông tin về phí dịch vụ, kiểm tra trạng thái, hướng dẫn.
- Bước 1: Bấm *189#và bấm phím gọi;
- Bước 2: Chọn số 5 – Hỗ trợ (hoặc bấm phím tắt cho cả 2 bước 1 và 2: Bấm *189*5#, bấm phím gọi)
- Bước 3: Chọn các số tương tự với nội dung mà khách hàng muốn hỗ trợ
- Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị trên màn hình hoặc gửi tin nhắn về hòm thư inbox./.
 
Cách 2: Thao tác trong sim BankPlus
ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG ĐỂ KÍCH HOẠT DỊCH VỤ VÀ ĐỔI MÃ PIN
Sau khi đăng ký dịch vụ BankPlus tại quầy, từ giao diện điện thoại di động, KH vào Viettel Plus => BankPlus => OK.
•Bước 1: KH vào ứng dụng BankPlus: Cai dat/Kich hoat DV, bấm OK.
•Bước 2: KH nhập mã ngân hàng, bấm OK.
•Bước 3: KH nhập mã PIN gồm 06 ký tự số được hệ thống gửi đến điện thoại sau khi đăng ký dịch vụ, bấm OK.
•Bước 4: KH nhập mã PIN mới gồm 06 ký tự số, sau đó nhập lại mã PIN mới thêm một lần. Hệ thống sẽ gửi thông báo “Kich hoat dich vu thanh cong” tới điện thoại của KH.
CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN MOBILE BANKPLUS
Tra cứu số dư, tra cứu giao dịch
•Bước 1: KH vào Tra cuu TK/Tra cuu so du hoặc Tra cuu GD, bấm OK
•Bước 2: KH nhập mã PIN gồm 06 ký tự số, bấm OK.
Hệ thống gửi bản tin thông báo số dư trong tài khoản với nội dung “So du hien tai cua quy khach la …VND, ngay dd/mm/yyyy 00h.”. Với giao dịch Tra cuu GD, hệ thống sẽ gửi bản tin thông báo cho KH chi tiết 05 giao dịch gần nhất trong hộp tin Inbox với nội dung “Ngay dd/mm/yy +50,000 VND” cho giao dịch nạp tiền hoặc “Ngay dd/mm/yy -50,000 VND” cho giao dịch chuyển/rút tiền.
Chuyển tiền
1. Chuyển tiền trong ngân hàng
•Theo số thuê bao:
◦Bước 1: KH vào Chuyen tien/Trong ngan hang/Theo thue bao, bấm OK.
◦Bước 2: KH nhập số thuê bao người nhận, bấm OK.
◦Bước 3: KH nhập số tiền, bấm OK.
◦Bước 4: KH nhập nội dung chuyển tiền, bấm OK.
◦Bước 5: KH nhập mã PIN, bấm OK.
◦Bước 6: Màn hình yêu cầu xác nhận “Xac nhan chuyen cho Nguyen Van A, so thue bao 098x, so tien …VND. Nhan OK de lay ma xac thuc.”
◦Bước 7: KH nhập mã xác thực, bấm OK.
◦Bước 8: Thông báo kết quả giao dịch trong hộp tin Inbox
Người gửi: “Quy khach da chuyen thanh cong ...VND cho thue bao 098x, phi giao dich …VND. So du hien tai ...VND, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
Người nhận: “Quy khach da nhan duoc ...VND tu thue bao 098x, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
•Theo số tài khoản:
◦Bước 1: KH vào Chuyen tien/Trong ngan hang/Theo tai khoan, bấm OK.
◦Bước 2: KH nhập số tài khoản người nhận, bấm OK.
◦Bước 3: KH nhập số tiền cần chuyển, bấm OK.
◦Bước 4: KH nhập nội dung chuyển tiền, bấm OK.
◦Bước 5: KH nhập mã PIN, bấm OK.
◦Bước 6: Màn hình yêu cầu xác nhận “Xac nhan chuyen cho Nguyen Van A, so TK *6789, so tien …VND. Nhan OK de lay ma xac thuc.
◦Bước 7: KH nhập mã xác thực, bấm OK.
◦Bước 8: Thông báo kết quả giao dịch trong hộp tin Inbox
Người gửi: “Quy khach da thuc hien chuyen thanh cong ...VND cho so TK *6789, phi giao dich ...VND, so du hien tai …VND ngay dd/mm/yyyy 00h.”
Người nhận (có đăng ký DV BankPlus): “Quy khach da nhan duoc ...VND tu thue bao 098x, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
 
2. Chuyển tiền ngoài ngân hàng
•Bước 1: KH vào Chuyen tien/Ngoai ngan hang, bấm OK.
•Bước 2: KH nhập họ tên người nhận, bấm OK.
•Bước 3: KH nhập số tài khoản người nhận, bấm OK.
•Bước 4: KH nhập mã ngân hàng nhận, bấm OK. (mã NH xem phần hỗ trợ)
•Bước 5: KH nhập tên chi nhánh ngân hàng nhận (nếu có), bấm OK.
•Bước 6: KH nhập số tiền, bấm OK.
•Bước 7: Nhập nội dung chuyển tiền, bấm OK.
•Bước 8: Nhập mã PIN, bấm OK.
•Bước 9: Màn hình yêu cầu xác nhận “Xac nhan chuyen cho so TK *6789 tại NH ABC, so tien …VND. Nhan OK de lay ma xac thuc.”
•Bước 10: KH nhập mã xác thực, bấm OK.
•Bước 11: Thông báo kết quả giao dịch trong hộp tin Inbox
Người gửi: “Quy khach da thuc hien chuyen ...VND cho KH Nguyen Van A, so TK *6789, NH ABC, so du hien tai …VND, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
3. Chuyển tiền vào Ví điện tử
•Bước 1: KH vào Chuyen tien/Vi đien tu, bấm OK.
•Bước 2: KH nhập mã ví điện tử, bấm OK.
•Bước 3: KH nhập số thuê bao nhận, bấm OK.
•Bước 4: KH nhập số tiền cần chuyển, bấm OK.
•Bước 5: KH nhập nội dung chuyển tiền, bấm OK.
•Bước 6: Nhập mã PIN, bấm OK.
•Bước 7: Màn hình yêu cầu xác nhận “Xac nhan chuyen vao VDT cua Nguyen Van A, so thue bao 098x, so tien …VND. Nhan OK de lay ma xac thuc.”
•Bước 8: KH nhập mã xác thực, bấm OK.
•Bước 9: Thông báo kết quả giao dịch trong hộp tin Inbox
Người gửi: “Quy khach da chuyen thanh cong ...VND cho TK Vi dien tu …, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
Người nhận: “TK Vi dien tu …, so thue bao 098x cua quy khach da nhan duoc …VND tu so thue bao 097y, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
4. Chuyển tiền theo CMND (Người nhận nhận tiền tại nhà)
•Bước 1: KH vào Chuyen tien/CMND, bấm OK.
•Bước 2: KH nhập họ tên người nhận, bấm OK.
•Bước 3: KH nhập số CMND người nhận, bấm OK.
•Bước 4: KH nhập số tiền, bấm OK.
•Bước 5: KH nhập số điện thoại người nhận, bấm OK.
•Bước 6: KH nhập tên Tỉnh/TP của người nhận, bấm OK.
•Bước 7: KH nhập tên Quận/Huyện của người nhận, bấm OK.
•Bước 8: KH nhập tên Phường/Xã của người nhận, bấm OK.
•Bước 9: KH nhập địa chỉ chi tiết của người nhận bao gồm các thông tin như số nhà, ngõ, ngách, ..., bấm OK.
•Bước 10: KH nhập vào nội dung cần chuyển tiền cho người nhận, bấm OK.
•Bước 11: KH nhập mã PIN, bấm OK.
•Bước 12: Màn hình yêu cầu xác nhận “Xac nhan chuyen cho Nguyen Van A, so CMND …, dia chi …, so tien …VND. Nhan OK de lay ma xac thuc.”
•Bước 13: KH nhập mã xác thực, bấm OK.
•Bước 14: Thông báo kết quả giao dịch trong hộp tin Inbox
Người gửi: “Quy khach da thuc hien y/c chuyen thanh cong …VND cho KH Nguyen Van A, so CMND …, ma nhan dien nguoi nhan 0123456789, so du hien tai …VND, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
Lưu ý: Quý khách cần gửi thông tin ‘mã nhận diện người nhận’ cho người nhận để nhận tiền.
Thanh toán cước viễn thông
Thanh toán cước Mobile/Homephone/ADSL và các dịch vụ khác
•Bước 1: KH vào Cuoc vien thong/Mobile (Homephone, ADSL/Khác), bấm OK.
•Bước 2: KH nhập số thuê bao (Mobile, Homphone hoặc mã ADSL hoặc mã loại hình dịch vụ khác như PSTN-Thuê bao cố định, LL - LeasedLine…) cần thanh toán/nạp tiền, bấm OK.
•Bước 3: KH nhập số tiền, bấm OK.
•Bước 4: Nhập mã PIN, bấm OK.
•Bước 5: Màn hình yêu cầu xác nhận “Xac nhan thanh toan cho thue bao (Mobile/Homephone/ADSL…) 098x, so tien ...VND. Nhan OK de lay ma xac thuc.”
•Bước 6: KH nhập mã xác thực, bấm OK.
•Bước 7: Thông báo kết quả giao dịch trong hộp tin Inbox “Quy khach da thanh toan thanh cong ...VND cho thue bao 098x, so du hien tai …VND, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
Thanh toán
1. Thanh toán hóa đơn/Dịch vụ
•Bước 1: KH vào Thanh toan/Dich vu, bấm OK.
•Bước 2: KH nhập mã dịch vụ, bấm OK.
•Bước 3: KH nhập mã thanh toán (mã hóa đơn), bấm OK.
•Bước 4: KH nhập số tiền, bấm OK.
•Bước 5: KH nhập mã PIN, bấm OK.
•Bước 6: Màn hình yêu cầu xác nhận “Xac nhan thanh toan dich vu …, ma thanh toan …, so tien …VND. Nhan OK de lay ma xac thuc.”
•Bước 7: KH nhập mã xác thực, bấm OK.
•Bước 8: Thông báo kết quả giao dịch trong hộp tin Inbox “Quy khach da thanh toan thanh cong …VND cho dich vu …, ma thanh toan …So du hien tai …VND, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
2. Yêu cầu KH thanh toán (dùng cho nhân viên giao dịch của doanh nghiệp)
•Bước 1: NVGD vào Thanh toan/Y/C thanh toan, bấm OK.
•Bước 2: NVGD nhập mã dịch vụ, bấm OK.
•Bước 3: NVGD nhập mã thanh toán (mã hóa đơn), bấm OK.
•Bước 4: NVGD nhập số tiền yêu cầu thanh toán, bấm OK.
•Bước 5: NVGD nhập nội dung thanh toán, bấm OK.
•Bước 6: Sau khi NVGD xác nhận với hệ thống, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo về thuê bao điện thoại của khách mua hàng “Xac nhan thanh toan …cua doanh nghiep XYZ, ma thanh toan …, so tien …VND. Nhan OK de lay ma xac thuc.”
•Bước 7: KH xác nhận giao dịch
Trường hợp không đồng ý: nhấn No --> thoát ra về màn hình menu chính;
Trường hợp đồng ý: nhấn Yes --> Nhập mã xác thực --> Nhập PIN, bấm OK.
•Bước 8: Thông báo kết quả giao dịch trong hộp tin Inbox.
Trên điện thoại của NVGD: “Quy khach da nhan duoc thanh toan so tien ...VND tu thue bao 098x, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
Trên điện thoại của khách mua hàng: “Quy khach thanh toan thanh cong …VND cho doanh nghiep XYZ, so du hien tai …VND, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
5. Đổi PIN
Bước 1: KH vào mục Cai dat/Doi PIN, bấm OK.
Bước 2: Nhập PIN cũ hiện đang sử dụng, bấm OK.
Bước 3: KH nhập PIN mới, bấm OK.
Bước 4: KH nhập lại PIN mới để khẳng định lại PIN vừa nhập, bấm OK.
Sau khi nhập xong, hệ thống sẽ thông báo cho KH việc thực hiện giao dịch vừa xong “Quy khach da doi PIN thanh cong, ngay dd/mm/yyyy 00h.”
6. Chuyển ngân hàng
Bước 1: KH vào mục Cai dat/Chuyen ngan hang, bấm OK.
Bước 2: Nhập mã ngân hàng cần chuyển, bấm OK.
Sau khi nhập xong, hệ thống sẽ thông báo cho KH kết quả “Quy khach da chuyen ngan hang thanh cong.”. Mọi giao dịch trên Mobile sẽ thực hiện trên tài khoản ứng với ngân hàng đã chuyển.
7. Hỗ trợ
Danh muc NH: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn danh mục các mã ngân hàng dùng cho việc chuyển tiền ngoài hệ thống.
Danh muc VDT: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn danh mục các mã ví điện tử dùng cho việc chuyển tiền cho ví điện tử.
Danh muc DV: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn danh mục các mã dịch vụ dùng cho việc thanh toán.
Phi dich vu, Huong dan: KH có thể gọi đển số 19008099 (phí 200 VND/phút) hoặc 18008198 (miễn phí) để được hướng dẫn chi tiết và giải đáp thắc mắc khi sử dụng dịch vụ.
Lưu ý: Khách hàng không dùng dấu chấm phẩy ( và không gõ tiếng Việt có dấu.
 
ĉ
firopp@gmail.com,
23:12 22 thg 1, 2013
Comments