Tham khảo thị trường‎ > ‎tmp‎ > ‎

Chữ ký

[/COLOR][/SIZE][/B]
[SIZE="4"][COLOR="DarkOrange"][URL="http://www.youtube.com/watch?v=tFPNo5pxwQg"]Bán lợn rừng, lợn cọc, lợn lửng[/URL][/COLOR][/SIZE]
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/-SLYIcokTGYA/TtG6NsLTPwI/AAAAAAAACV4/7ZGnUSnOehg/s800/IMG_260811_0076.jpg[/IMG]
My home page: [url]http://tanson.biz[/url]
[/CENTER]
[url]https://lh5.googleusercontent.com/-XDHmEJykemM/Tud68F3NXlI/AAAAAAAACdU/myv9uCwjXyw/s500/Ctrl%253Dx.jpg[/url]
[RIGHT][color="green"][size="4"]  Gái có người yêu như hoa có chủ
Anh đây cao thủ, đánh chủ cướp hoa  [/size] [/color] [/RIGHT]
[CENTER][COLOR="Magenta"][B]Đặt dấu ? cho cuộc sống ♥
Đặt dấu " : " để bắt đầu cuộc sống mới ♥
Đặt dấu " + " cho những cố gắng ♥
Đặt dấu " - " cho phút yếu lòng ♥
Đặt dấu " * " cho niềm vui ♥
Đặt dấu " / " cho những nỗi buồn ♥ Đặt dấu " ^ " cho những yêu thương ♥
Đặt dấu " ... " cho những điều khổng thể nói thành
lời ♥
Đặt dấu " ! " cho một quyết định ♥
& đặt " . " cho những gì kết thúc ♥...[/B][/COLOR][/CENTER]
Comments